Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Eurofles ALU (επικάλυψη αλουμινίου)
Euroflex PVC (επικάλυψη PVC)
Euroflex PU (αντί-μυκητιακή μεμβράνη)

• Ευλεξιμότητα: following UI94 Hf1 standard
• Πυκνότητα: 30kg/m3
• Χρώμα: ανθρακί
• Όρια χρήσης: -400C +1200C
111/ALU Ρολλά πλάτους 1000/1500mm, πάχους 30mm
116/PVC Ρολλά πλάτους 1400mm, πάχους 10mm
120/PU Ρολλά πλάτους 1500mm, πάχους 5mm