Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ

  • Η λύση στην απαγωγή αερίων και ρινισμάτων ηλεκτροσυγκόλλησης
  • Ο βραχίονας αποτελείται από 2 άκαμπτα μέλη και 3 εύκαμπτες αρθρώσεις κίνησης με το σύστημα Easy Lift
  • Διατίθεται σε μήκη 2, 3 και 4 μέτρων
  • Τα υλικά των άκαμπτων μελών είναι συνθετικό πολυπροπυλαίνιο υψηλής αντοχής
  • Διάμετρος αγωγού Ø 203mm. Σύστημα εύκολης ανύψωσης Easy Lift
  • Χοάνη απαγωγής με βαλβίδα αντεπιστροφής Rota Hood
  • Δυνατότητα απαγωγής maximum 1.600m3/h
  • Θερμοκρασία λειτουργίας από 5οC - 45oC 

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ:
• Λυχνία φωτισμού στη χοάνη WL
• Διακόπτη START/STOP στη χοάνη WL-AST
• Πίνακας αυτοματισμού CB, CB-WCS
• Βάση στήριξης τοίχου TNB (FLEX2), NMB (FLEX3,4)
• Αισθητήριο WCS
• Φορητή μονάδα φίλτρων
• Ο ανεμιστήρας είναι κατόπιν επιλογής