Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

icon-1icon-2
  • Εξαεριστήρας κυλινδρικής διατομής διακλαδιζόμενης ροής
  • Συνεχή λειτουργία έως 1500C και προσωρινή μέχρι 200οC
    ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:
    Χημική βιομηχανία 

Τεχνικές πληροφορίες: