Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΣΠΑ 2014-2020

Στοιχείο εναλλάκτη θερμότητας αέρα - αέρα

• Κατασκευασμένο από αλουμινιο.
• Τυπος cross flow.
• Θερμοκρασία λειτουργίας από -300C έως 900C.
• Κατάλληλα για τη δημιουργία εναλλάκτη αέρα-αέρα.
• Πιστοποιημένα κατά EUROVENT.

 

Εφαρμογές: Συστήματα κλιματισμού και αερισμού σε εμπορικά και βιομηχανικά κτίρια.